JP VÄISÄNEN: AINA VAALIT JA KOKO AJAN VAPPU

KUVASSA Kuuban kommunisen puolueen nuorisoliiton puheenjohtaja Lizette Gonzales ja JP Väisänen 2013
Motto "Aina vaalit ja koko ajan Vappu" 

JP Väisäsen puhe SKP:n edustajakokouksessa 2013


Politiikka "Henkilökohtainen on poliittista" 

Työväenluokka 
"Luokka tarkoittaa tietoisuutta, solidaarista perspektiiviä, näkökulmaa ja maailmankatsomusta sekä luonnollista sitoutumista luokattoman yhteiskunnan saavuttamiseksi"

Marx
JP on poliittinen kirjoittaja ja ajattelija jolle kampanjat ja toiminta ovat tärkeitä. JP on tuttu monien mielenosoitusten ja kantaaottavien performanssien järjestäjänä mm. Palestiinasolidaarisuus, YK-aseistariisunta, Natonvastaiset, Seksuaalivähemmistöjen asiat, rasisminvastaisuus, ihmisoikeudet.

Lenin 

"Oma tietoisuuteni on kasvanut paikallistaisteluissa kuten tarpeesta argumentoida peruspalvelujen tuottamista valtion ja kuntien perustehtävänä." JP opiskelee ja tekee työtä joukkojen tietoisuuden kasvattamiseksi. JP on tuttu työstään mm. seksuaalivähemmistöjen ja maahanmuuttajien kysymyksissä sekä rauhanliikkeessä. SKP:ssä JP tunnetaan poliittisen kirjoittamisen puolestapuhujana ja mutkattomana oma-aloitteellisuuteen innoittajana.

Puolue 

SKP:n suurin haaste on vapauttaa jäsenistön omat voimavarat koko puolueen hyväksi. "Porukoilla on "lupa" tehdä omia paikallisia ja henkilökohtaisia poliittisia avauksia, uudelleenkirjoittaa asiakirjoja, tulkita dokumentteja, järjestää väittelyitä ja tilaisuuksia" Tämä tarkoittaa oma-aloitteellisuuteen kannustamista mikä ei pois sulje kollektiivista ja joukkovoimaista asioiden työstämistä. Toiminta syntyy epäkohtien tiedostamisesta. Merta edemmäksi ei tarvitse mennä kalaan. Henkilökohtaisen poliittisuus ei ole ristiriidassa työväenluokan yhteisten etujen kanssa.

Yhteistyö 

Puolueosastot, piirit ja yksittäiset toverit tekevät yhteistyötä eri kansalaisjärjestöjen, kansanliikkeiden ja "yhden-asian-liikkeiden" kanssa. SKP haluaa edistää suomalaisen, eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen vasemmiston yhteistä voimaa ja vaikuttamista oikeiston ja pääomien korruptoitunutta valtaa vastaan.

Nykyaikainen sosialismi
"Pyrkimys sosialismiin tarkoittaa toisenlaisen talouden ja yhteiskuntajärjestelmän luomista. Todellista demokratiaa ja tietä kohti nykyaikaista sosialismia avataan yhdessä nykymenoon tyytymättömien ihmisten kanssa luottamuksellisessa yhtistyössä. Kapitalismi ja Eurobisnes ovat pettäneet kaikki lupaukset vakaudesta ja hyvinvoinnista. Kasvanut työttömyys, eriarvoistuminen ja kriisi toisensa jälkeen ovat konkreettisia esimerkkejä nykyisen systeemin puutteista. Saastuminen, eläinten oikeuksien laiminlyöminen ja ilmastonmuutos ovat seurausta liikatuotantoon perustuvasta kaiken kilpailuttamisen tuhon kulttuurista. Jo pelkästään maapallon pelastamisen takia on viisasta rakentaa uutta yhteiskuntaa, jossa ihmisen hyvinvointi ja turvallisuus eivät ole ihmisen vapauden ja luonnon monimuotoisuuden kanssa ristiriidassa.

Tulevaisuudessa ihmisten tarpeita ei alisteta bisnekselle. Eläimiä ei rääkätä yritysvoittojen kasvattamiseksi eikä ahneus ole ihanne. 

Yhteisiä rikkauksia on jaettava oikeudenmukaisesti ja heikompiosaisista on huolehdittava. Ihmisten erilaisuutta ja mielipiteitä tulee kunnioittaa ja siksi sivistykseen, koulutukseen ja kulttuuriin panostetaan.

Uusi yhteiskunta perustuu vapaudelle ja turvallisuudelle, monikulttuuriselle, moniääniselle ja osallistuvalle demokraattiselle ja luokattomalle ihmisten väliselle solidaarisuudelle.

Uuden, paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentavat radikaalit ajattelijat, duunarit, ihmisoikeusaktivistit, humanistit, maahanmuuttajat, eteenpäin menijät ja ennakkoluulottomat yhteistyön ihmiset.

Kansainvälisyys

JP on Euroopan vasemmiston puheenjohtajiston ja hallituksen jäsne. Lisäksi Väisänen osallistuu SKP:n puheenjohtajana vuosittain Maailman kommunististen ja työväenpuolueiden kokouksiin.

2013- eteenpäin kansainvälisiä tehtäviä on ollut runsaasti

Marraskuussa 2013 SKP osallistuu maailman kommunististen ja työväenpuolueiden kansainväliseen kokoukseen Lissabonissa, Portugalissa ja joulukuussa Euroopan vasemmiston kongressiin Madridissa

Kesällä 2013 JP oli SKP:n edustajana mukana perustamassa Kreikan radikaalin vasemmiston liittoa SYRIZA:a Ateenassa.

Keväällä 2013  SKP oli Kuuban kommunistisen puolueen vieraana Havannassa


JP osallistui heinäkuussa 2012 Euroopan vasemmiston edustajana Sao Paulon foorumiin Caracasissa, Venezuelassa, SKP:n edustajana Euroopan vasemmiston kesäyliopiston alustajana Kreikan Portariassa aiheesta Kultuuri ja kriisi, Suomen rauhanpuolustajien edustajana Maailman rauhanneuvoston kokoukseen ja konferenssiin Kathmandussa, Nepalissa ja Pohjoismaiseen rauhanjärjestöjen yhteistapaamiseen Degerforssissa Ruotsissa, Maailman rauhanneuvoston Euroopan alueelliseen kokouseen Brysselissä 2012 ja Maailman kommunististen ja työväenpuolueiden kokoukseen Beirutissa, Libanonissa marraskuussa 2012.

JP osallistuin joulukuussa 2012 Joukkotuhoaseeton Lähi-Itä kansalaisyhteiskunta seminaariin, Helsingissä

JP osallistui joulukuussa 2011 Suomen rauhanpuolustajien ja PANDIN edustajana Petersberg II- kansainvälisen rauhanliikkeen tapaamiseen Bonnissa, Saksassa. Seminaari ja mielenosoitus on protesti Yhdyvaltojen, sotilasliitto Naton ja sen liittolaisten harjoittamalle sotapolitiikalle ja sen jatkosuunnitelmille Afganistanissa.

JP oli Euroopan Vasemmiston edustajan Latinalaisen Amerikan vasemmistopuoluedin vuosikokoukusessa Sao Paoli foorumissa Nicaraguan Managuassa 2011. Seuraava kokous pidetään heinäkuussa 2012 Caracasissa Venezuealssa.

SKP on osa kansainvälistä kommunistien ja työväen puolueiden yhteisöä. JP on osallistunut kansainväliseen poliittiseen yhteistyöhön mm. 11. Kommunistien ja työväen puolueiden kokoukseen Intian New Delhissä, Lähi-idän politiikkaan keskittyneeseen kokoukseen Syyrian Damaskoksessa, Tswanessa, Etelä-Afrikassa ja viimeksi 2012 Beirutissa Libanonissa.

Joulukuussa 2010 Väisänen osallistuu Kommunistien ja työväen puolueiden vuosikokoukseen 3.-5.12. Johannesburgissa Etelä-Afrikassa.

JP on ottanut osaa SKP:n edustajana Kreikan kommunistisen puolueen 18. Puoluekokoukseen, Espanjan kommunistisen puolueen 30-vuotisjuhlallisuuksiin Madridissa.Väisänen on osallistunut Euroopan Vasemmiston joulukuun kongressissa päätettävän poliittisen toiminta-asiakirjan valmistamiseen.

"Kansainvälisyys on kommunisteille luonnollista ja osa meidän perinteistä toimintakulttuuria. Kansainvälisyys tuo merkittäviä ja uusia työvälineitä keskusteluun muukalaisvihamiehisyydestä, maahanmuutosta, pakolaisuudesta, turvapaikoista. Oikeistolaiset ääriliikkeet ja vihamieliset näkökulmat argumentoidaan alas oivaltamalla ettei työläisen vihamies ole toisen värinen duunari vaan perusteiltaan epäoikeudenmukainen systeemi. Suomalainen lainsäädäntö ei ole riippumaton kapitalismin kansainvälisestä kaiken bisneksen ehdoille alistamisesta ja siksi SKP:n työ kommunistien ja edistyksellisten poliittisten voimien ja politiikan vahvistamisessa kansainvälisellä kentällä on tärkeää."

Kulttuuripolitiikka


"Kulttuuri on oikeutta oman jäljen jättämiseen ja osallistumista. Kulttuuri ei ole vain yläkerran bileitä, oopperaa ja käsittämätöntä taidetta. Vähemmistöillä on oikeus omaan kulttuuriin. Kulttuurin pitää näkyä taloudessa ja esimerkiksi vähemmistöille korvamerkittyinä Euroina. Valtaväestön on jaettava taloudellista valtaa niin että vähemmistöillä on oikeus edustajiin vähemmistöbudjetteja päätettäessä. Samoin niin kuin kiintiöitä tarvitaan korvamerkittyä budjetointia silloin kun tasavertaisuus ei toteudu ja vähemmistöillä ei ole oikeuksia, edustajia, ääntä eikä resursseja.

Kansalaisaktivismi

Vapaaehtoinen ja solidaarisuuteen perustuva yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa on tehnyt JP:stä tunnetun rauhanaktivistin PAND Taiteilijat rauhan puolesta Ry:n puheenjohtajan, Suomen rauhanpuolustajien johtokunnan jäsenen, Hakunilan kansainvälisen rasismin vastaisen yhdistyksen perustajajäsenen ja ensimmäisen puheenjohtajan sekä lukuisten mielenosoitusten ja kantaaottavien performanssien järjestäjän. 2009 JP juhli 20-vuotis taiteilijajuhlaa ja 25-vuotista aktivistijuhlaa Hakaniemen sillan alla järjestetyssä katujuhlassa. JP haluaa kehittää yhteiskuntaa osallistuvammaksi. Vaatimukset kunnallisen päätöksenteon ja vallan jakamisesta konkretisoituvat ajatuksiin osallistuvasta demokratiasta, kaupunginosa valtuustoista ja kulttuurin vapaista tiloista.

Tunnetuimpia JP:n kansalaisaktivistina organisoimia tapahtumia ovat mm. Värikäs vastaranta, monikulttuurinen ja monitaiteellinen tapahtuma Helsingin Eläintarhan urheilukentällä; George W Bushin vapaus performanssit Guantanamon vankileirin lopettamiseksi, Palestiinan solidaarisuusperformanssit mm "Appelsiini", Naton vastainen virkkausperformanssi samaan aikaan 10:ssä kaupungissa eri puolella Suomea, Torstait on toivoa keskustelusarjat Latinalaisen Amerikan kulttuurista, ilmiöistä ja politiikasta; Naamioitumisen kieltävän lain vastaiset performanssit ja mielenosoitukset; Naton vastaiset ruohonjuuriryhmien konsertti ja mielenosoitukset, Bolivian presidentin Evo Moralesin vastaanotto yhdessä Suomen bolivialaisen ja Latinalais-Amerikkaisen yhteisön kanssa. JP:n performanssi ”Kivitys” vastustaa kuoleman rangaistuksia ja se nähtiin Helsingissä, Narinkkatorilla 13.9.


Kuvassa JP:n performanssi "Finlandia-leikkaus"
Mielenosoitusperformanssi sivistyksen, koulutuksen ja kulttuurin puolesta leikkauspolitiikkaa vastaan. Performanssi on rauhanomainen vaihtoehtosinfonia monikulttuurisen ja kestävän suomalaisen itsetunnon puolesta ja kaikkia niitä toimia vastaan, jolla heikennetään kirjastoja, kouluja, taiteilijoiden ja kulttuurityön tekijöiden mahdollisuuksia nousta korkealle ja näyttää maailmalle, etteivät suomalaiset taivu rasismin ja leikkauspolitiikan alle. Teoksessa tuttu hymni soi nyt saksilla. Kesto: 8min 11 sek

Kuvassa JP:n performanssi  jossa taiteilijoiden rauhanjärjestö PAND ottaa kantaa Pussy-Riot keskusteluun. 

Pandin julkilausumasssa sanottiin mm 

"PAND taiteilijat rauhan puolesta ilmaisee täyden tukensa professori Teivaiselle, joka on käyttänyt Suomen perustuslain hänelle suomaa ilmaisunvapautta. Hän on taiteellisin keinoin nostanut esille kysymyksiä sananvapaudesta ja ihmisoikeuksista Venäjällä. Nämä aiheet ovat tärkeitä myös PANDille.

Lisäksi PAND puolustaa kansalaisten oikeutta poliittisen taiteen tekemiseen, mikä on hyvä keino käsitellä tärkeitä kipupisteitä yhteiskunnassa.

PAND ilmaisee samalla syvän huolensa Venäjän valtion pyrkimyksistä rajoittaa kansalaistoimintaa, sananvapautta ja taiteellista ilmaisua. Pidämme punk-yhtye Pussy Riotin saamaa kahden vuoden vankeustuomiota presidentti Putinia arvostelevasta performanssista aivan liian ankarana rangaistuksena."